Nordsjö Akrylfug

Størrelse
Malingskalkulator
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
  • Tørketid Bearbeidingstid 5-10 min. Ved tynne sjikt: Overflatetørr ca. 10 min. Gjennomtørr 1-7 døgn, avhengig av sjikttykkelse. Tørr fuge er overmalbar med de fleste malingstyper.
  • Strøk 1
Produktegenskaper
  • Lett å påføre
Sustainability

Produktbeskrivelse

Nordsjö Akrylfugemasse er en vanntynnbar, slipbar fugemasse/sparkel som brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

Påføring

Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt. Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel. Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres den skadene flaten bort og ny fug legges. Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht. instruksjonene under avsnittet "Forbehandling".

Helse & sikkerhet

  • M1 sertifikat emission
  • Ytelserklæring
  • Sikkerhetsdatablad

Tips og råd

  • 1. Forberedelse
    Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.