Nordsjö Original Grunning vegg og tak

Størrelse
Malingskalkulator
Dette produkt finnes foreløpig ikke online. Vennligst besøk nærmeste forhandler.
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Glans Helmatt
 • Dekkevne 6-8 m2/liter
 • Tørketid Støvtørr: 1 time Overmalbar: 12 timer
 • Strøk 1
Produktegenskaper
 • Forbehandler, beskytter og forsterker
Sustainability

Produktbeskrivelse

Original Grunning vegg og tak er en grunning for vev, fiberduk, gipsplater og andre tak- og veggflater som skal males innendørs. Original Grunning vegg og tak har god dekkevne og er lett å påføre.

Påføring

Flaten som skal males skal være ren, tørr og fast. Eldre flater behandlet med limfarge eller kalk må spesialbehandles med Nordsjö Binder før maling. Puss, betong samt ulike platematerialer sparkles ved behov. For best resultat grunn en gang med Original Grunning vegg og tak og mal så 1-2 ganger med valgfri Original vegg- eller takmaling.

Helse & sikkerhet

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Grunning vegg og tak -- Sikkerhetsdatablad
 • Original Grunning Vegg & Tak -- Tekniske datablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Flaten som skal males skal være ren, tørr og fast.
 • 2. Lagring
  Frostfritt