Nordsjö Original Vegg og taksparkel Medium

Størrelse
Malingskalkulator
Your Measurements:
Mengde du trenger:
For best resultat anbefaler vi <b>2 strøk</b> med <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktig informasjon
 • Tørketid støvtørr Støvtørr: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse
 • Strøk 2
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Forbehandler, beskytter og forsterker
Miljøsertifisering

Produktbeskrivelse

Original Vegg- og taksparkel er en allround lettsparkel for sparkling av små hull i vegger, skjøtesparkling av tapet med papirremse og helsparkling på tapetskjøter, puss, betong og gipsplater innendørs.

Påføring

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Vegg- og taksparkel er egnet for håndsparkling. Bruk øyebeskyttelse under sliping.

Helse & sikkerhet

Lukk godt igjen åpnede lokk. Fjern sparkel fra verktøy. Brukt verktøy rengjøres omgående sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no
 • Original Vegg- og taksparkel -- Sikkerhetsdatablad
 • Ytelserklæring
 • Original Vegg og Taksparkel Medium -- Teknisk datablad

Tips og råd

 • 1. Forberedelse
  Underlaget skal være fast, tørt og rent.
 • 2. Rengjøring
  Vann
 • 3. Lagring
  Frostfritt